Chcem investovať
Tri dôvody, prečo investovať do akcií
12. 02. 2019 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Podiel akcií na majetku bohatých Američanov predstavoval vlani takmer 40 %. V portfóliách bohatých ľudí dominujú akcie. Nie nehnuteľnosti, vklady v bankách alebo dlhopisy…

  1. Akcie majú najväčší rastový potenciál

Ak máte dlhodobé investičné ciele, ignorovať akcie znamená dosahovať nízke výnosy. Za posledných 90 rokov zarobili americké akcie v priemere 10 % ročne, kým americké štátne dlhopisy len 5,5 %. To, že záleží na každom percente, je vidieť na konkrétnych číslach. Napríklad, v horizonte 20 rokov by 10-tisícová investícia do dlhopisov priniesla takmer 30-tisíc eur, hodnota investície do akcií by bola viac než dvojnásobná. Pri dlhšom horizonte sú rozdiely ešte výraznejšie. Po 30 rokoch by bola hodnota akciovej investície vyššia 3,5-násobne a po 40 rokoch takmer 5,5-násobne.

V akciách je zakomponovaná prémia za podnikanie a podnikavosť, zvyšovanie efektívnosti a produktivity práce prostredníctvom inovácií, vývoja nových technológií, produktov a služieb. Jednoducho, v akciách je „zakódované“ napredovanie ľudstva. Investovaním do akcií sa podieľate na podnikaní iných. Kúpou akcie Berkshire Hathaway sa stávate partnerom Warrena Buffetta, prostredníctvom akcie Apple pokračovateľom myšlienok Steva Jobsa alebo Larryho Paga a Sergeja Brina cez akcie Googlu (dnes Alphabet). Prípadne iných podnikateľov, ktorých mená a spoločnosti sú dnes neznáme, no pre naše deti a vnúčatá budú ikonami. Akcie sú ideálnym nástrojom na dlhodobé investičné ciele, ako je vzdelanie detí, vytváranie finančnej rezervy alebo sporenie na dôchodok.

  1. Akcie najlepšie chránia pred infláciou

Reálny ročný výnos amerických akcií dosiahol za posledných 90 rokov 7 %, výnos amerických štátnych dlhopisov 2,5 % a vkladových produktov len 0,5 %. Za posledných 20 rokov bolo zhodnotenie amerických vkladových produktov dokonca záporné. Podobná situácia je na Slovensku. Vlani dosiahol priemerný reálny výnos Slovákov v bankách -2,2 %, predvlani -1 %. Dlhodobé porovnanie výnosov Slovákov v bankách a inflácie potvrdzuje, že ukladaním peňazí v bankách ešte nikto nezbohatol. Dokonca takéto investovanie prehlbuje našu relatívnu chudobu v porovnaní s vyspelými krajinami.

Investovanie do akcií je liekom na infláciu, keďže sa ju do cien výrobkov snažia preniesť všetky podnikateľské subjekty. Či už sa pozrieme na pekárov, kaderníkov alebo na výrobcov skrutiek.

  1. Akcie zvyšujú bezpečnosť portfólia

Príliš konzervatívne portfólio (zložené napríklad len z dlhopisov) môže byť rizikovejšie než to, v ktorom je malý podiel akcií. Napríklad, ak by ste do portfólia zloženého zo všetkých amerických dlhopisov primiešali 5-percentný podiel amerických akcií, výnos by stúpol z 5,79 % na 6,07 % p.a., no jeho volatilita by klesla z 3,81 % na 3,74 % (obdobie 01/1972 až 01/2019).

Väčší podiel akcií v portfóliu znamená vyšší výnos, ale aj vyššiu volatilitu. Platí, že so zvyšujúcou sa volatilitou portfólia rastie aj jeho výnos, ale pomalšie ako volatilita. Napríklad, volatilita portfólia s 50-percentným podielom akcií stúpla o 100 % v porovnaní s čisto dlhopisovým portfóliom (7,88 %). Výnos tohto portfólia však vzrástol len o 40 % (na 8,27 % p.a.). Je to cena za vyšší výnos. Vyšší výnos o pár percent však v dlhom časovom horizonte znamená lepší stav na účte o desiatky či stovky tisíc.

Ako investovať do akcií?

Ideálny nástroj, ktorý efektívne transformuje výnos akciových trhov do peňaženiek investorov, predstavujú akciové indexové fondy, keďže:

  1. Pravdepodobnosť, že akciový indexový fond prekoná z dlhodobého hľadiska aktívne riadený podielový fond je viac ako 80 % (v závislosti od kategórie). Špekulovať nad výberom aktívne riadeného podielového fondu je strata času aj peňazí.
  2. Priemerný správcovský poplatok akciového indexového fondu predstavuje cca 0,3 % ročne, aktívne riadený akciový fond stojí viac než 1,5 %. Za desať rokov zaplatíte v aktívne riadenom podielovom fonde v priemere o 12 % viac než v akciovom indexovom fonde.
  3. Zo zisku, ktorý dosiahnete v podielovom fonde, musíte zaplatiť daň (19 %, resp. 25 %). Zisk z indexového fondu je po roku od nákupu oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb.

Autor: