Chcem investovať
Viete, ako investovať a zbytočne neplatiť dane?
08. 12. 2020 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Na Slovensku sa zdaňovanie výnosov zväčša vníma ako povinnosť, z ktorej niet úniku. Mnoho investorov platí daň vo výške 19 %, prípadne až 25 % z výnosov v podielových fondoch, zo zmeniek, korporátnych dlhopisov, ako aj z obľúbených „investičných“ poistiek či dividend.

Index daňovej efektivity

Pri správnom nastavení portfólia však investor dosiahne, že všetky jeho výnosy budú oslobodené od daní z príjmu. Aby sme zvýšili povedomie o tomto aspekte investovania, vytvorili sme v Acrosse index daňovej efektivity. Na úrovni individuálneho portfólia každého klienta meria podiel jeho investícií, ktoré umožňujú oslobodenie od platenia daní z príjmu. Nižšie popisujeme, ako možno dosiahnuť daňovo neutrálne portfólio, a tým aj čo najlepší výsledok pre klienta. Priemerná úroveň indexu daňovej efektivity klientov Acrossu je 74 %.

Daňovo efektívne nástroje

Celé to začína dávno pred tým, ako investor vloží prvé euro do svojho portfólia. V Acrosse sa zameriavame na finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Z výnosu z nich totiž neplatíte daň za predpokladu, že splníte základné podmienky. Každá časť správne nastaveného portfólia môže byť postavená tak, aby v prípade výnosu negenerovala žiadnu daňovú pozíciu. Preto riadené portfóliá Acrossu tvoríme primárne z efektívnych nízko-nákladových indexových fondov.

Reinvestovanie dividend

Ak sa investor rozhodne pre podielové fondy, poradíme tie, ktoré reinvestujú dividendy alebo ich vôbec negenerujú. Aj z nich sa totiž platí daň z príjmu. Platí sa najmä pri realitných fondoch, ktoré často celý dosiahnutý výnos vyplácajú práve formou kvartálnych dividend.

Bezkupónové dlhopisy

Ak klient preferuje korporátne dlhopisy, upriamujeme jeho pozornosť na tie, ktoré nevyplácajú kupóny. Vyplatený kupón je totiž výnosom a ten sa musí zdaniť. Riešením sú dlhopisy, ktorých výnos je tvorený rozdielom medzi ich nákupnou a predajnou cenou, tzv. bezkupónové dlhopisy.

Časový test

Výnosy z cenných papierov obchodovaných na burze aspoň jeden rok, sú od dane oslobodené. Naša filozofia dlhodobého investovania do indexových fondov prirodzene využíva výhody časového testu. Portfóliá klientov teda riadime väčšinou bez vzniku daňových povinností.

Prehodnocovanie portfólií a rebalansing

Pravidelné prehodnotenie portfólia klienta prináša vyššie výnosy a znižuje potenciálne riziko. Preto vstup do investičných stratégií, vystúpenie z nich, ako aj ich následný rebalansing, realizujeme s ohľadom na splnenie podmienok časového testu.

Prehľad ziskov a strát

Ak má klient vo svojom portfóliu cenný papier, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, upozorníme ho na to a vysvetlíme, ako by mal postupovať pri daňovom priznaní. Zároveň pre neho pripravíme prehľad realizovaných ziskov a strát ako podklad pre ďalšie spracovanie pre účely daňového priznania.

Analýza portfólia s ohľadom na daňovú efektivitu

Klientom poskytujeme novú službu – analýzu ich celkového investičného portfólia. Investičný mix podrobujeme prísnym kritériám nielen z pohľadu výnosu či rizík, ale aj z hľadiska poplatkovej či daňovej efektivity. Klienti takto získajú prehľad o tom, ako blízko (resp. ďaleko) sú k daňovo neutrálnemu portfóliu.

Upozornenie: Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo.

Igor Gogoľ
Product & Marketing Specialist