Chcem investovať
Výnosnejšia alternatíva k bankovým vkladom
08. 08. 2017 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa v polovici tohto roka úroková sadzba z vkladov obyvateľstva so splatnosťou do jedného roka pohybovala na úrovni 0,43 % p.a. Po odpočítaní zrážkovej dane je to len 0,35 % ročne. Za prvý polrok 2017 zhodnotili slovenskí investori v podielových fondoch svoje prostriedky v priemere o 1,6 %. Najviac sa darilo ich investíciám v akciových fondoch (3,7 %). Zmiešané fondy si pripísali 1,4 % a dlhopisové len 1 %. Tieto čísla potvrdzujú, že konzervatívni investori, ktorí hľadajú vyšší výnos, by sa mali orientovať na iné než tradičné bankové produkty.

Možnosti pre konzervatívneho investora

Jednou z možností je investovanie do korporátnych dlhopisov. Výnos vyše 4 % a daňové výhody sú atraktívnou alternatívou k dlhopisovým podielovým fondom a bankovým vkladom.

Začiatkom augusta t. r. Across Private Investments uvádza novú emisiu dlhopisov s výnosom 5 % ročne a so splatnosťou 2 roky. Unikátne na týchto dlhopisoch je, že výnos pri splnení zákonných ustanovení bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb, čím sa táto investícia stáva ešte atraktívnejšou. Objem emisie je 15 mil. eur. Prostriedky z nej  – spolu s vlastnými prostriedkami skupiny Across Private Investments – využijeme na refinancovanie existujúcich projektov, ako aj na financovanie nových aktivít v rámci kľúčových holdingových spoločností skupiny.

Záujem investorov o korporátne emisie neustále rastie. Je to najmä preto, že investori preferujú fixný, vopred známy úrok z dlhopisov pred síce vyššími, ale v čase kolísajúcimi výnosmi z akcií. Takmer nulové úrokové sadzby na vkladových produktoch bánk tento záujem ešte zvyšujú.

Emisie Acrossu prekročili 120 miliónov eur

Skupina Across Private Investments sa už pätnásť rokov stará o majetok klientov. S emitovaním a aranžovaním korporátnych dlhopisov má  viac ako 10-ročné skúsenosti. Celkový objem doteraz uvedených emisií presiahol 120 mil. eur.

Emitentmi dlhopisov sú spoločnosti (aktuálne najmä spoločnosť Across Funding, a.s.), ktoré patria do skupiny Across Private Investments, ale aj  mimo nej. Z emisií sú financované projekty, ktoré investične a manažérsky zastrešuje skupina Across Private Investments. V projektoch ide o partnerské vzťahy s klientmi. Sú zároveň významnými spoluinvestormi, alebo investujú formou nákupu dlhopisov.

Skupina Across Private Investments sa angažuje v cestovnom ruchu a hotelierstve v Chorvátsku a na Slovensku – prostredníctvom spoločnosti Prime Tourist Resorts, a.s. Zastrešuje najvyššie položený horský hotel Sliezsky dom a športovo-relaxačný komplex Salamandra Resort pri Banskej Štiavnici. Ďalšou oblasťou je energetický sektor, konkrétne obnoviteľné zdroje energie. Ide o sieť  bio-plynových elektrární na Slovensku (Valaliky, Kokšov Bakša a Kaloša), ktorú prevádzkuje spoločnosť Percebes Energy, a.s. V zdravotníctve sa Across angažuje v rozširujúcej sa sieti praktických lekárov pod názvom Praktická ambulancia. Zameraná je na bezplatné poskytovanie komplexnej starostlivosti pre pacientov v príjemnom prostredí a na vysokej kvalitatívnej úrovni služieb. Aktuálne Across  finalizuje projekty v real-estate developmente.

Viac informácii o novej emisii dlhopisov a atraktívnych investičných príležitostiach poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Autor: