Chcem investovať
Zaistené riešenia Across plnia očakávania
13. 12. 2016 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Investičná stratégia Across Protected USD+ vyplatí už druhý krát výnos vo výške 10 %.Cieľom zaistenej investičnej stratégie Across Protected USD+ bolo zhodnotiť investície klientov za predpokladu, že americký dolár bude v období od 1. októbra 2014 do 12. decembra 2016 posilňovať voči euru. Naše predpoklady sa naplnili a klienti si v decembri tohto roka už po druhý krát pripíšu výnos vo výške 10 %. Vzhľadom na splatnosť produktu dostanú vyplatenú aj istinu.

Na úspešnú zaistenú stratégiu Across Protected USD+ sme v tomto roku nadviazali riešením Across Protected Crude Oil+, ktorého výnos sa odvíja od ceny ropy WTI. Priebežne je podmienka na výplatu prvého výnosu vo výške 8 % splnená, nakoľko cena ropy WTI je výrazne nad počiatočnou hodnotou.

Najnovším zaisteným riešením je Across Protected CZK+. Jeho výnos závisí od posilnenia českej koruny voči euru. Investor môže v prípade priaznivého vývoja získať za dva roky celkový výnos vo výške 16 %. Úpis investičného certifikátu začal 6. decembra t. r.

Pokiaľ ide o akciové trhy, november bol opäť v znamení ich rastu. Najviac na tom participovali investičné stratégie Across Intelligent Portfolio+, ktoré prostredníctvom indexových fondov verne kopírujú výsledky kapitálového trhu. Stratégia Intelligent Portfolio 50+ (podiel jej akciovej zložky predstavuje 50 %), narástla v novembri o 0,35 % a za posledných 5 rokov o 55,6 %. Výnos vo výške 2,73 % si pripísala stratégia Across Intelligent Portfolio 100+, ktorá investuje do akcií 100 % majetku. Výnos za posledných 5 rokov predstavuje 74,08 %. Bonusom Across Intelligent Portfolio+ je, že výnosy z týchto stratégií sú oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb po roku držby.

Investičná stratégia Across Bond+, zameraná na investovanie do likvidných štátnych alebo korporátnych dlhopisov v regióne strednej a východnej Európy, priniesla klientom za posledný rok  zhodnotenie vo výške 7,9 %. Výsledkami sa vo svojej kategórii zaradila medzi päť najvýkonnejších fondov na svete.

Ďalšie informácie sú  v priložených mesačných reportoch.

Report Across Bond+

Report Across Pavis+