Chcem investovať
Zarobia aj ochránia vklad. Počuli ste už o zaistenkách?
14. 04. 2021 Čas čítania: 4 min
Blog
Blog

Zaistené certifikáty predstavujú zaujímavú formu investovania aj pre bežného investora.

Tento typ investície využíva kombináciu dvoch princípov, ktoré ju odlišujú od iných foriem investovania. Prvým je, že keď si kúpite certifikát, jeho výnos nie je vopred v čase pevne určený (ako pri dlhopisoch), ale závisí od vývoja tzv. podkladového aktíva. Investičný certifikát „zoberie“ váš vklad a použije ho ďalej, napr. investuje do akciového indexu, konkrétnych akcií, komodít alebo do súboru nehnuteľností. Možnosti sú nekonečné. Následne, ako sa vyvíja hodnota podkladového aktíva, rastie alebo klesá aj hodnota certifikátu. Výnos sa vypočíta a vyplatí štandardne až v čase splatnosti certifikátu.

Druhým princípom je poistenie, vďaka ktorému si môže byť investor istý, že nech to s podkladovým aktívom dopadne akokoľvek, nedostane menej, ako tam vložil. Rovnako ako pri dlhopisoch, aj tu by mal investor dôverovať tvorcovi certifikátu, keďže on bude zodpovedný za vyplatenie vloženého kapitálu a prípadného výnosu pri splatnosti.

Ako prebieha zaistenie

Princíp zaistenia funguje v zásade rovnako ako poistenie. Dohodnete sa s poisťovňou, že ak sa vám niečo stane, vyplatí vám istú sumu. Za túto ochranu zaplatíte poistné. Rovnako to funguje aj v tomto prípade, keď sa tvorca certifikátu dohodne s protistranou na trhu, že ak konkrétny akciový index, či iné aktívum, na ktoré je certifikát zameraný, skončí k niektorému dňu v budúcnosti v mínuse, vyplatí mu „poistné plnenie“. Tak zabezpečí, že investor nedostane naspäť menej ako vložil. Cenou za toto „poistenie“ je časť kladného výnosu. Preto zaistené certifikáty zväčša ponúkajú menší výnos ako zarobí trh, na ktorý sú zamerané. Často ide o 50  – 90 % zo zhodnotenia podkladového aktíva.

Na čo si dať pozor

Zaistené certifikáty môžu mať veľa parametrov, ktoré ovplyvňujú výpočet výnosu, jeho výšku či frekvenciu vyplácania. Pozrite si prehľad tých najdôležitejších:

1. Úroveň a podmienky zaistenia

Certifikát môže zaisťovať rôznu úroveň vloženého kapitálu. Niektoré túto ochranu úplne strácajú, ak podkladové aktívum klesne pod výraznú hranicu (napr. 50 %). Na druhej strane, konzervatívnejšie certifikáty ponúkajú zaistenie vyššie ako 100 %, a tým ponúkajú zhodnotenie garantované tvorcom certifikátu.

2. Participácia

Označuje percento, ktoré dostanete z kladného výnosu podkladového aktíva. Buďte opatrný, ak certifikát ponúka viac ako 100 % z výnosu aktíva (teda zarobíte viac, ako narastie podkladové aktívum), nesú so sebou výrazne vyššie riziko.

3. Ohraničenie výnosu

Ohraničenie výnosu znamená, že výnos podkladového aktíva sa napočíta iba do istej hranice (napr. +20 %). Ohraničenie sa používa často ako „poplatok“ za iné výhody certifikátu, napr. zaistenie vloženého vkladu alebo za vyššie percento participácie.

4. Predčasná splatnosť

Certifikát môže mať definovaný scenár, ktorý, ak nastane, certifikát sa vyplatí predčasne (pred dátumom splatnosti). Často sa to udeje za iných podmienok, ako pri splatnosti. Vždy venujte zvýšenú pozornosť certifikátom, ktoré predčasnú splatnosť ponúkajú.

5. Pozorovacie obdobia a memory effect

Výnos nemusí byť vypočítaný iba na základe hodnoty podkladového aktíva pri splatnosti. Niektoré certifikáty majú niekoľko pozorovacích období, kedy vyplatia časť výnosu, ak sa hodnota podkladového aktíva dostane nad určitú hranicu. Ak sa tak nestane, prichádzate o túto časť výnosu. Pri tom môže pomôcť tzv. memory effect. Certifikáty s touto možnosťou si „pamätajú“ to, že sa výnos v minulosti nevyplatil a automaticky ho presúvajú na najbližšie pozorovacie obdobie.

Investovanie cez Across

Pre klientov prináša Across v pravidelných intervaloch možnosť investovať do zaistených certifikátov. Priebežné výsledky hovoria jasnou rečou. Za predpokladu, ak by sa hodnota podkladového aktíva už nehýbala, našim klientom by sme vo všetkých prípadoch vyplatili späť 100 až 127 % ich vkladu (indikatívna hodnota v tabuľke).

Prehľad emisií zaistených investičných certifikátov z dielne Acrossu

Indikatívna hodnota vypočítaná k 12. 4. 2021

Investičný certifikátZameraniePodkladové aktívumÚroveň zaistenia vkladuParticipáciaIndikatívna hodnota
1Európske akcieEuro Stoxx select dividend 30 Index (USD)100 %170 %100,00 %
2Európske akcieEuro Stoxx 50 Index100 %120 %125,41 %
3Európske akcieEuro Stoxx select dividend 30 Index (EUR)102,10 %80 %102,34 %
4Globálne dlhopisyPIMCI Global Income Fund102,30 %110 %105,81 %
5Globálne akcieMSCI World Index101,50 %75 %127,40 %
6Európske ropné spoločnostiStoxx Europe 600 Oil & Gas100 %100 %127,00 %
7Menový párCZK/EUR100 %100 %100,00 %
8Technologické akcieKôš akcií technologických gigantov FAAMG100 %50 %111,24 %
9Obnoviteľné zdrojeSustainable Energy+100 %80 %102,70 %

Chceli by ste vedieť viac o možnostiach investovania do zaistených investičných certifikátov? Poradíme vám.

KONTAKTUJTE NÁS

Autor:
Igor Gogoľ

Product Manager