Chcem investovať
Zmena dokumentov spoločnosti od 2.1.2024
19. 12. 2023 Čas čítania: 2 min
Across aktuality
Across aktuality

S účinnosťou od 2. januára 2024 dochádza k zmene dokumentov Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“):

Prehľad zmien:

V súvislosti s rozširovaním služieb Spoločnosti dopĺňame do Všeobecných obchodných podmienok informáciu ohľadne zaznamenávania telefonických hovorov medzi Spoločnosťou a klientom.

Cenníky služieb upravujeme v súvislosti so spustením novej doplnkovej služby – daňovým reportom. Zároveň upravujeme poplatky spojené s vedením účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., kde okrem iného, znižujeme minimálny poplatok za kalendárny rok pre fyzické osoby.

Cenník služieb pre klientov finančných agentov zjednocujeme s ostatnými cenníkmi Spoločnosti v oblasti presúvania finančných nástrojov z a do Spoločnosti.

Pre zvýšenie efektívnosti, znižujeme sumu minimálneho výberu z nasporenej sumy v ETF Stratégiách.

Autor:
Lenka Sýkorová

Product Manager