Chcem investovať
Aký vplyv budú mať daňové zmeny na slovenských investorov?
23. 01. 2024 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Nová vláda prijala viacero zmien v daňových zákonoch. Pripravili sme pre zoznam piatich zmien, ktoré sa dotknú aj slovenských investorov do cenných papierov.

1.Daň z dividend sa zvýši zo 7% na 10 %

V prípade, že získate dividendy zo slovenských fondov alebo vám prídu dividendy zo zahraničia v hrubom a nie sú automaticky zdanené pri zdroji, musíte ich po novom zdaniť vyššou sadzbou. Konkrétne 10 % namiesto 7 %. Väčšina akciových dividend do západných krajín je danená automaticky zrážkou pri zdroji a to buď 15 – 30 %. Na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia tým, že investor zaplatil viac ako platných 10 % podľa domácej legislatívy, už nezdaňuje zdanené dividendy. Len uvedie ich objem a výšku zrazenej dane zo zahraničia.

2. Oslobodenie od dane pri predaji SRO, podielov alebo burzovo neobchodovaných akcií sa ruší

Neobchodovateľné akcie a podiely vo firmách mali byť oslobodené od dane, to sa však neudeje a investori z týchto nástrojov budú povinní zaplatiť daň. Platí to, ak investor nadobudne akcie neobchodovateľnej spoločnosti (private equity), ktorú následne predá so ziskom. Ten bude naďalej podliehať dani, ktorú investor/ podnikateľ zaplatí pri predaji.

3. Niektoré krypto aktíva, ktoré sa mali pri držbe 1 rok zdaňovať 7 %-nou sadzbou, budú zdaňované ako doteraz

Investori, ktorí priamo kupujú kryptomeny, naďalej platia zo zisku sadzbu 19 % (25 %) + 15 % zdravotný odvod. Opäť je tak pre investora lepšie, keď do tejto triedy aktív vstupuje cez ETF a burzovo obchodovateľné aktíva, pretože po roku držby je výnos oslobodený od dane.

4. Zaniká 3-ročný časový test pre podielové fondy, ktorý mal mať pre FO účinnosť tento rok

Dnes najviac Slovákov investuje cez podielové fondy v bankách, ktoré po troch rokoch malo čakať oslobodenie od dane zo zisku. To sa však nestane. Trojročný časový test, čiže výnos oslobodený od dane po troch rokoch držby, sa ruší pred vstupom do platnosti. Investori, ktorí investujú do podielových fondov, budú musieť naďalej platiť daň zo zisku. V prípade ETF alebo burzovo obchodovateľných nástrojov sa po roku držby daň z výnosu neplatí.

5. Dochádza k zníženiu príspevkov do druhého piliera – zo súčasných 5,5 % a plánovaných 6 % v roku 2027 na 4 % natrvalo

Osobné dôchodkové účty zodpovedných ľudí, tak utrpia na úkor nehospodárneho prvého piliera. Budúcim dôchodcom tak rozhodne nebude stačiť len prvý a druhý pilier na udržanie miery náhrady príjmu na úrovni 70 %. Potrebujú sa zamerať na investičné sporenie na dôchodok.

Ako k tomu pristupujeme my?

V Across Private Investments sa snažíme investorov usmerniť do čo najviac daňovo efektívnych nástrojov. V priemere má náš investor 75 % aktív daňovo efektívnych, čo znamená, že po roku držby má výnosy na väčšine portfólia oslobodené od dane zo zisku v zmysle dnes platnej legislatívy. Nové prijaté opatrenia sa tak našich investorov dotknú len minimálne, aj vďaka správnemu nastaveniu portfólia a výberu investičných produktov.

Pre viac informácií prosím kontaktujte svojho investičného konzultanta alebo nám zanechajte kontakt a my sa vám ozveme.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.