Chcem investovať
Čistá hodnota aktív (Net Asset Value – NAV)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Je to celková hodnota fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky a ostatné práva) znížená o záväzky.