Chcem investovať
Information Ratio (IR)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Meria úspešnosť fondu voči benchmarku. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku a tracking error. Vysoká hodnota IR znamená, že fondu sa darí konzistentne prekonávať benchmark. Nadvýnos, ktorý fond dosahuje, sa vyznačuje rozumnou mierou rizika.