Chcem investovať
Investičná politika
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Predstavuje súbor pravidiel investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde. Investičná politika musí byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika stanovenými legislatívou.