Chcem investovať
Odplata depozitárovi
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Je to cena za kontrolu správy majetku v podielovom fonde zo strany depozitára. Ide o nepriamy náklad klienta a o náklad fondu. Táto odplata za výkon činnosti depozitára sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu.