Chcem investovať
Odplata za správu
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Tento správcovský poplatok pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. Je to cena za profesionálnu správu majetku klienta. Ide o nepriamy náklad klienta a o náklad fondu. Odplata za správu sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu.