Chcem investovať
P/E (Price to Earnings Ratio)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku na jednu akciu za dané obdobie. Tento ukazovateľ hovorí o tom, aká „drahá“ je akcia. Vypočíta sa ako trhová hodnota akcie / zisk na akciu.