Chcem investovať
TER (Total Expense Ratio)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Pomer celkových výdavkov (TER) je miera celkových nákladov spojených so správou a prevádzkou investičného fondu, napríklad podielového fondu, v pomere k majetku. Tieto náklady pozostávajú predovšetkým z poplatkov za správu a ďalších výdavkov, ako sú napr. poplatky za obchodovanie, právne poplatky, poplatky audítorom a ďalšie prevádzkové náklady. Celkové náklady fondu sa vydelia celkovými aktívami fondu, aby sa dosiahla percentuálna suma, ktorá predstavuje TER.