Chcem investovať
Trhové riziko
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Toto riziko predstavuje možnosť, že investor utrpí straty v dôsledku faktorov, ktoré ovplyvňujú celkovú výkonnosť finančných trhov. Typ trhového rizika závisí od druhu investície. Napr. akciové riziko predstavuje riziko vzniku takýchto strát v aktívach, zatiaľ čo menové riziko je riziko straty peňazí z dôvodu zmien výmenných kurzov. Trhové riziko môže byť ovplyvnené aj vývojom mimo trhov, napr. prezidentskými voľbami v USA, príp. inými významnými faktormi.