Chcem investovať
Karibik je atraktívnou investičnou príležitosťou. Zhodnocuje dvojciferne
10. 03. 2020 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

V Acrosse zastávame myšlienku, že každé portfólio by malo stáť na viacerých nohách. Okrem rozumne nastavenej alokácie akcií (dlhodobo prekonávajú infláciu) a dlhopisov (predstavujú stabilizačnú zložku) by ho mali tvoriť aj tzv. alternatívne investície. Výhodou „alternatív“ je nízka korelácia s vývojom tradičných tried aktív a teda potenciál zarábať pri klesajúcich trhoch. Ich citlivým pridaním možno dosiahnuť vyššiu výkonnosť a stabilitu portfólia. Medzi tradičných zástupcov alternatívnych investícií patria hedžové fondy, private equity, reality, komodity či infraštruktúrne projekty. Menej známe, avšak nemenej významné, sú aj poistiteľné riziká, financovanie právnych sporov či faktoring.

Investičné príležitosti pri odkupovaní pohľadávok

Spoločnosti, ktoré majú možnosť siahnuť po zaujímavej investičnej príležitosti si často nemôžu dovoliť čakať na vypršanie platobných lehôt a potrebujú od odberateľa hotovosť ihneď. Riešením na takéto situácie je faktoring. Ide o predčasné odkúpenie krátkodobých pohľadávok. Dodávatelia (exportéri) tovarov alebo služieb prevádzajú na faktoringovú spoločnosť (faktora) pohľadávky vzniknuté pri predaji. Tá sa stáva veriteľom a preberá na seba riziká spojené s neschopnosťou splatenia zo strany odberateľa (importéra).

Pre dodávateľov predstavuje faktoring vhodný finančný nástroj, pretože:

– umožňuje efektívnejšie riadenie cash-flow,
– znižuje administratívne náklady,
– zlepšuje finančné ukazovatele a platobnú schopnosť,
– prenáša riziko nesplatenia pohľadávky na faktoringovú spoločnosť.

Dvojciferné výnosy z kubánskeho rastu

Tak, ako to väčšinou býva, nič nie je zadarmo. Cenou je tzv. faktoringová provízia, ktorá závisí od rizikovej zložky (odvíja sa od bonity odberateľa a jeho schopnosti splatiť svoj záväzok) a od nákladov na spracovanie faktoringovej zmluvy. Pre dodávateľa predstavuje náklad, no pre faktoringovú spoločnosť zisk. V prípade fondového priemyslu investujúceho do portfólia takýchto pohľadávok predstavuje základ jeho výnosu. Výška provízie záleží od kreditnej kvality odberateľa. V prípade vyššieho rizika požaduje fond aj vyšší výnos za odkúpenie. Z tohto pohľadu je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi rizikom, výnosom a likviditou. Čiže rovnako ako pri každej inej investícii.

Toto je úloha pre profesionálneho manažéra fondu, ktorý je v tomto biznise doma. V súvislosti s príležitosťami pre investorov v Karibiku ide o Higher Ground Antillean Fund. Svoje zdroje využíva na operatívnu formu financovania kľúčových tovarov dovážaných na Kubu. Vzhľadom na absenciu prístupu tamojších firiem na zahraničné dlhopisové trhy tento fond sprístupňuje zahraničný kapitál pre vybraných kubánskych importérov, ktorí si zodpovedne a dlhodobo plnia svoje záväzky. Vďaka politickej stabilizácii a ekonomickému rastu prináša príležitosť podieľať sa na rozvoji kubánskej ekonomiky. Fond dosiahol za tri roky svojej existencie výnos na úrovni 15 % p.a. v USD.

Viac informácií o fonde poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Autor: