Chcem investovať
Najbohatší ďalej bohatnú, svet stojí na križovatke
11. 08. 2020 Čas čítania: 5 min
Blog
Blog

Aj keď je zrejmé, že ekonomické ochladenie spôsobené pandémiou zamáva výsledkami roku 2020, podľa Global Wealth Report 2019 sa v minulom roku v priemere každému z nás zvýšil čistý majetok o viac ako 2,6 %. Vlaňajšok, ako sa nateraz zdá, uzavrel druhú dekádu v celku pozitívneho vývoja bohatstva obyvateľov našej planéty.

Nezanedbateľnú časť rastu bohatstva vo svete za posledných 20 rokov priniesli nefinančné aktíva, teda primárne nehnuteľnosti. Politika lacných peňazí, globalizácia, a s tým spojený presun obyvateľstva do miest za lepším životom, podporovali novú výstavbu, nárast dopytu a nárast hodnoty nehnuteľností na celom svete.

Počet milionárov sa zdvojnásobil

Tento trend bude pravdepodobne prevládať aj v nasledujúcich dekádach. Do roku 2050 by takmer 70 % obyvateľov sveta malo podľa projekcií OSN bývať v mestách. V dôsledku toho vzniká problém s vyľudňovaním celých štvrtí a dedín, čo už dolieha na niektoré ekonomiky. Japonská vláda dávnejšie prikročila k zaujímavému riešeniu. Obyvateľom ponúka viac ako 8 miliónov nehnuteľností zadarmo a ako konštatuje server businessinsider.com, okrem kúpy nehnuteľností uhradí aj náklady na ich rekonštrukciu.

Bohatstvo najmajetnejšej časti populácie dokázalo v minulom roku podľa tohtoročnej analýzy spoločnosti Capgemini „poskočiť“ o takmer 9 %. Zároveň, za posledných 10 rokov sa počet ľudí s čistým majetkom nad 1 mil. USD takmer zdvojnásobil.

Dlhodobým motorom tohto vývoja sú krajiny rozvíjajúcich sa trhov, najmä Čína. Centrálne riadenej ekonomike sa darí nielen zvyšovať majetok najbohatších, ale aj zatvárať nožnice príjmovej a majetkovej nerovnosti. Globalizácia a zahraničný kapitál umožnili rýchlejšie dobiehanie bohatšieho zvyšku sveta a vytvorili početnú strednú triedu. Vďaka tomu v 21. storočí narástol priemerný čistý majetok obyvateľov v Číne až desaťnásobne na aktuálnych 80 000 USD, uvádza Global Wealth Report 2019.

Akcie hrajú opäť prím

Vývoj posledných troch rokov podľa World Wealth Report 2020 ukazuje silné prepojenie medzi nárastom bohatstva vo svete a dominancie akciových investícií v portfóliách bohatších investorov.

V roku 2017, kedy majetok bohatých ľudí narástol o 11 %, boli akcie hlavným aktívom. Po tom, čo sa bohatstvo v roku 2018 prepadlo o 3 %, možno pozorovať presun do bezpečnejších aktív. Polovica finančného majetku bola v tom čase koncentrovaná v hotovosti a dlhopisoch. Po neuspokojivom roku 2018 klesol podiel akcií v priemernom portfóliu investorov o takmer 5 %. Návrat na pôvodné úrovne bol sprevádzaný silným nárastom akcií v roku 2019.

Čakajú nás búrlivé časy?

Najväčšia zdravotná kríza za posledných sto rokov významne ovplyvnila životy miliárd ľudí na celom svete, sociálne aj finančne. Každá kríza je však aj príležitosťou pre investorov s dostatkom likvidity. Táto doba prináša vhodné možnosti na rozšírenie portfólia.

Prvé účty za COVID-19 ukazujú, že dopady na svetové hospodárstvo a osobné bohatstvo budú veľké. Dôležité bude, či problémy ekonomík spojené s COVID-19 zasiahnu viac majiteľov podnikov alebo ich zamestnancov. Pri najväčšom poklese HDP za posledných 50 rokov je zrejmé, že karty sa premiešajú. S raketovým medzikvartálnym nárastom nezamestnaných (nielen) v Európe a v USA sa zdá, že za kratší koniec zatiaľ ťahajú zamestnanci.

Služby s pridanou hodnotou

Vývoj na finančných trhoch v roku 2020 núti investorov prehodnocovať svoje portfólia a s nimi aj tých, ktorí sa o portfólia starajú. Podľa World Wealth Report 2019 silnie medzi klientmi, popri výkonnosti, dopyt aj po väčšej transparentnosti a reálnej pridanej hodnote. A to najmä v kontexte poplatkov, ktoré klienti platia. V časoch zvýšenej volatility posledných dvoch rokov tento tlak na spoločnosti ešte viac silnie. Tretina klientov deklaruje, že je nespokojná s úrovňou poplatkov, ktoré im ich správcovská spoločnosť zaúčtovala v minulom roku. Tie spoločnosti, ktoré si chcú udržať priazeň klientov, musia na tieto trendy odpovedať väčšou transparentnosťou a otvorenosťou pri výbere investičných možností. Ponuky by mali prispôsobovať potrebám klientov, poplatkovej aj daňovej efektivite portfólia. Dlhodobým prístupom Across dokazuje, že vyznáva práve tieto hodnoty.

Igor Gogoľ
Product & Marketing Specialist