Chcem investovať
Nárast počtu slovenských milionárov prekonal zvyšok Európy
22. 09. 2015 Čas čítania: 2 min
Blog
Blog

Celkový počet slovenských dolárových milionárov narástol medziročne o viac ako 9 % na 4 200, čo predstavuje dvojnásobnú rýchlosť rastu v porovnaní so zvyškom Európy.

Informácie vyplývajú z World Wealth Report 2015 vydaný spoločnosťou Capgemini. Report pripisuje rýchly rast slovenských milionárov najviac rastu HDP a oživeniu spotreby.

Spomedzi susedných krajín vedie v počte dolárových milionárov Rakúsko s 114 000 milionármi, vyšším počtom milionárov disponuje aj Česká republika. Počet milionárov na Slovensku rástol napriek kríze a za posledných 5 rokov sa celkovo zdvojnásobil (v roku 2009 ich bolo 2 770). Tento vývoj nie je prekvapujúci, pretože Slovensko stále dobieha ekonomickú úroveň západoeurópskych krajín. Napriek dynamickému rastu podielu milionárov na celej populácií, na Slovensku majú len 0,08 % podiel, zatiaľ čo Česká Republika predstavuje ich podiel 0,2 %, v Rakúsku 1,36 % a Švajčiarsku až 4,29 %.

Štruktúra majetku a aj investícií milionárov sa v prvom kvartáli 2015 zmenila: podiel investícií do akcií predbehol podiel  hotovosti, ktorá mala veľký podiel na celkovom majetku. Nárast investícií do akcií indikuje rastúci rizikový apetít.

Viac ako 25 % majetku držaného v hotovosti je spojený s potrebou financovať životný štýl a zabezpečenie finančnej bezpečnosti. Zvyšné aktíva sú alokované v nehnuteľnostiach (17,6 %), aktívach s fixným výnosom (16,9 %) a alternatívnych investíciách (13 %).

Podľa Iva Petrenčíka, riaditeľa slovenskej pobočky Capgemini, v minulých rokoch bol zaznamenaný rastúci podiel alternatívnych investícií ako sú luxusné autá, veterány, umenie, starožitnosti, šperky alebo hodinky, a to až o 20 % u slovenských milionárov. Investičné preferencie milionárov sa líšia tiež podľa pohlavia – ženy napríklad preferujú hotovosť pred investíciami do akcií. Report taktiež ukázal, že medzi milionármi sú veľmi populárne pôžičky.

Zdroj: The Slovak Spectator