Chcem investovať
48. TÝŽDEŇ: Credit Suisse získa finančnú injekciu
28. 11. 2022 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Švajčiarska Banka Credit Suisse prechádza na cestu ozdravného procesu. V posledných rokoch sa jej vôbec nedarilo a chybné rozhodnutia ju dostali do problémov. Patrí však na zoznam systémovo dôležitých bánk, a preto je jej ozdravný proces nevyhnutný pre zachovanie finančnej stability vo svete.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Saudská národná banka získa vďaka novej emisii akcií 9,9 %-ný podiel vo švajčiarskej banke Credit Suisse. Tým sa stane jej najväčším akcionárom. Credit Suisse v stredu predpovedala stratu 1,5 miliardy švajčiarskych frankov (1,55 miliardy eur) za štvrtý kvartál, keďže začína svoju druhú strategickú reštrukturalizáciu za posledný rok.

Plány zvyšovania kapitálu Credit Suisse sú rozdelené na dve časti. Prvá, ktorú podporilo 92 % akcionárov, umožňuje získať akcie novým investorom – vrátane Saudskej národnej banky, prostredníctvom privátneho úpisu. Druhé navýšenie základného imania sa realizuje prostredníctvom nových akcií na meno s predkupným právom pre existujúcich akcionárov. Tento krok prijalo 98 % akcionárov.

Predseda Credit Suisse Axel Lehmann povedal, že toto hlasovanie znamená dôležitý krok pri budovaní novej Credit Suisse. Reštrukturalizačné plány zahŕňajú predaj časti skupiny americkým investičným domom PIMCO a Apollo Global Management, ako aj zoštíhlenie investičnej banky, ktorá má aktuálne problémy. Realizovať sa to má prostredníctvom vyčlenenia divízie kapitálových trhov a poradenskej jednotky, ktorá bude premenovaná na CS First Boston.

Cieľom viacročnej transformácie je presunúť miliardy dolárov rizikovo vážených aktív z dlhodobo nevýkonnej investičnej banky do efektívnejších divízií spravujúcich majetok a do roku 2025 znížiť náklady skupiny o 2,5 miliardy alebo o 15 % z celkového objemu. Banka patrí do skupiny „too big to fail“ – príliš veľká na to, aby mohla zbankrotovať. Preto je nevyhnutné túto banku pokiaľ možno čo najšetrnejším spôsobom ozdraviť. Akcie banky za posledný rok stratili 60 % svojej hodnoty. Od roku 2014 to predstavuje až 87 % hodnoty.

Graf 1: Po oznámení plánovanej straty akcie klesli na nové minimá, zdroj: Bloomberg

ZAUJALO NÁS

Výhľad ziskovosti amerických firiem sa priebežne stále reviduje smerom nadol. Analytici tak usudzujú na základe rýchlo rastúcich úrokových sadzieb, ktoré pribrzdia ekonomickú aktivitu, pretože peniaze v ekonomike sa stávajú drahšími – teda úrok za ich požičanie je vyšší. Poklesne dopyt po nových úveroch nie len zo strany firiem, spotrebiteľov, ale aj štátu a každé jedno euro cudzích zdrojov bude musieť byť správne využité. Je to tak omnoho vyšší tlak na ekonomickú efektivitu a dlhové plánovanie. V opačnom prípade sa jednotlivé ekonomické subjekty, ako sú domácnosti, firmy a štát, môžu dostať do problémov. Prichádzajúce ekonomické ochladenie si už vyberá svoju daň. Odhady ziskovosti amerických firiem v poslednom polroku začali výraznejšie klesať. Najviac si to odnáša práve technologický sektor. Naopak, rast sadzieb pomáha k ziskovosti bankám, ktoré si držia vyhliadky relatívne stabilné a to aj napriek tomu, že celkovo poskytnú menej úverov. Je to vďaka tomu, že tieto úvery poskytujú s vyššou maržou, a tak si dokážu zisky udržať. Hlavným dôvodom prečo centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby je inflácia a snaha dostať ju bližšie k cieľu dvoch percent.

Graf 2: Výhľad ziskovosti firiem pre jednotlivé sektory – vývoj v čase; zdroj: Bloomberg

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie novembrové dáta inflácie z EÚ. Tie posledné zo Spojených štátov príjemne potešili, keď ukázali väčší pokles inflácie, ako sa pôvodne očakávalo. Uvidíme niečo podobné aj v EÚ? Dáta sú očakávané na úrovni 10,4 % vs. 10,6 % minulý výsledok. Pokles inflácie by bol pozitívnym signálom, že politika ECB začína prinášať svoje ovocie. Piatok už tradične prinesie report z amerického trhu práce. Miera nezamestnanosti sa očakáva s nárastom na 3,8 % vs. 3,7 % minulá hodnota.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.