Chcem investovať
Ako zachovať majetok aj pre ďalšie generácie?
14. 10. 2021 Čas čítania: 4 min
Blog
Blog

Podiel rodinných firiem a úspešných podnikateľov na trhu neustále rastie. Tento biznis totiž nepredstavuje len investíciu v ekonomickom zmysle, často ide o súčasť života, teda akési „rodinné striebro“, ktorého sa nechcú vzdať. Cieľom väčšiny zakladateľov rodinných firiem je plynulý prechod majetku z generácie na generáciu. Ten sa však nemusí vždy podariť. Až 70 % rodín nedokáže úspešne previesť majetok z jednej generácie na druhú.

Prechod majetku treba plánovať

Zatiaľ čo po páde komunizmu bolo podnikanie živelnou záležitosťou a veľa vecí sme robili takpovediac „za pochodu“, v súčasnosti si mnohí podnikatelia uvedomujú, že ekonomický úspech možno zaistiť práve vďaka dôkladnému a plánovanému odovzdaniu majetku ďalšej generácii. Ak vezmeme do úvahy, že na Slovensku slobodne podnikáme zhruba 30 rokov a na rozdiel od vyspelejších krajín nám chýba, resp. bola prerušená, historická skúsenosť s medzigeneračným transferom majetku, sú obavy mnohých podnikateľov či majiteľov firiem opodstatnené.

Základom je dlhodobý pohľad na správu majetku

Úspešný biznis je beh na dlhé trate a stojí za ním množstvo energie, odvahy, peňazí a času. Rozumné investície a dlhodobý pohľad na správu majetku je bezpochyby jednou z najdôležitejších vecí, na ktorú treba pri budovaní biznisu myslieť. Prečo?

  • Váš rodinný majetok sa nielen zachová, ale bude naďalej rásť
  • S rodinným majetkom a investíciami naložíte dlhodobo a efektívne
  • Vhodnou správou získate vplyv na udržateľný rozvoj sveta pre ďalšie generácie
  • Rodinný majetok nadobudne efektívny manažment
  • Vytvoríte jednotnú víziu, spoločné záujmy a združíte členov rodiny
  • Prostredníctvom filantropie a zmeny myslenia vybudujete nestarnúci rodinný odkaz
  • Členom rodiny zabezpečíte rovnomerné a postupné uvoľňovanie majetku
  • Svoj majetok môžete včas ochrániť pred neefektívnym rozdelením a nesprávnymi investičnými rozhodnutiami.

Kam investovať?

Správne investičné rozhodnutia sú pri zachovaní, resp. zveľadení hodnoty majetku, kľúčové. Ak rodina investuje medzigeneračne napr. do indexu S&P 500 a svoju investíciu nechá „pracovať“, na konci dňa sa bude tešiť z niekoľkonásobne väčšieho zhodnotenia ako rodina, ktorá investovala len počas jednej generácie, príp. s prestávkami.

Graf ukazuje, porovnanie dvoch rodín. Prvá rodina investovala kontinuálne. Druhá rodina vynechala 15 z porovnávaných 71 investičných rokov.  Napokon zarobila len 20 % z toho, čo prvá rodina.

Portfólio multigeneračných rodín by malo byť plne diverzifikované. Podľa reportu Wealth Global Family Offices majú rodiny svoj majetok uložený najmä v akciách (32,4 %), dlhopisoch (16,3 %), alternatívnych investíciách vrátane komodít (26,4 %), nehnuteľnostiach (18 %) a v hotovosti držia 7,6 % svojho majetku.

Across a služby pre rodiny

Vyvarovať sa nesprávnych investičných rozhodnutí a zabezpečiť plynulý prechod majetku z generácie na generáciu si vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti. V Across Private Investments poskytujeme našim klientom nastavenie vhodnej investičnej stratégie, pomoc pri určovaní multigeneračných cieľov a prinášame unikátne investičné príležitosti s vplyvom na budúcnosť. Okrem toho sprostredkúvame klientom doplnkové služby pod jednou strechou (trustové štruktúry, daňová optimalizácia, právne služby a iné), zabezpečujeme tzv. kyber bezpečnosť ich financií a v neposlednom rade edukujeme o správe majetku aj ďalšie generácie.

V prípade záujmu radi poskytneme podrobnejšie informácie o našich produktoch a službách.

Chcem vedieť viac