Chcem investovať
Energetika má v Acrosse zelenú
18. 10. 2016 Čas čítania: 3 min
Across aktuality
Across aktuality

V Chorvátsku dokončujeme výstavbu prvej bioplynovej stanice. Na Slovensku bežia všetky bioplynové stanice na plný výkon.

Energetika patrí medzi kľúčové investičné sektory, do ktorých Across Private Investments investuje od roku 2013. Zameriavame sa najmä na elektrárne na obnoviteľné zdroje – bioplynové stanice, vodné a solárne elektrárne s podporou štátu vo forme fed-in-tariff. Cieľom je vytvoriť silnú, efektívne spravovanú sieť nezávislých elektrární na obnoviteľné zdroje. Oblasť energetiky zastrešuje spoločnosť Percebes Energy, a. s.

V Chorvátskom Slavónsku, pri obci Gaj, financujeme výstavbu bioplynovej stanice (BPS) s inštalovaným výkonom 2 MW. Ku koncu septembra 2016 bola dokončená prevažná časť stavebných objektov a začína sa s inštaláciou technológie. Paralelne prebehlo naskladňovanie kukuričnej siláže na prvý rok fungovania elektrárne. Dokončenie a spustenie BPS Gaj do prevádzky predpokladáme na prelome rokov 2016 – 17. Objem preinvestovaného equity aktuálne dosahuje 1,54 mil. EUR. V priebehu roka 2017 plánujeme začať výstavbu ďalších dvoch bioplynových staníc v blízkom regióne:  BPS Kraka (1 MW) a BPS Kapelica (1 MW).

Stav stavebných prác v júli 2016 nájdete tu.

Na Slovensku prevádzkujeme bioplynové stanice BPS Valaliky, BPS Kokšov Bakša a BPS Kaloša s inštalovaným výkonom 3,94 MW. K BPS Valaliky a BPS Kokšov Bakša prislúcha poľnohospodárske družstvo Gazdovstvo Čižatice, a.s., s rozlohou obrábanej pôdy 520 ha, ktorého hlavnou činnosťou je pestovanie vstupnej suroviny pre BPS.

Všetky bioplynové stanice bežia na plný výkon. V priebehu roku sme uskutočnili viaceré investície smerujúce k zefektívneniu fungovania BPS a prislúchajúceho poľnohospodárskeho družstva. V BPS Valaliky a BPS Kaloša došlo k výmene riadiaceho systému. V poľnohospodárskom družstve Gazdovstvo Čižatice sme obnovili strojový park. V BPS Kaloša bola inštalovaná nová mostová váha na váženie suroviny. Ku koncu septembra 2016 sme ukončili naskladňovanie kukuričnej siláže na výrobu bioplynu na nadchádzajúcich 12 mesiacov. Celkové zásoby dosahujú objem 46 tis. ton a ďalší zazmluvnený objem predstavuje  4,5 tis. tony. V BPS Kokšov-Bakša sa okrem platenej kukuričnej siláže využíva na výrobu energie biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Za týmto účelom bola na jar 2016 dokončená, dofinancovaná a sprevádzkovaná linka na odbaľovanie odpadu. BRO má aktuálne 40 percentný podiel na  vstupnej surovine a neustále rastie.

Fotky z úrody a silážovania 2016 nájdete tu.

Na financovanie projektov emitovala spoločnosť Percebes Energy, a.s. emisiu dlhopisov v objeme 5 mil. EUR, s fixným úrokom 5 % p.a., do ktorej majú možnosť investovať klienti Across Private Investments.